Referencie

Od roku 2008 sme výrobcom a zhotoviteľom technologického vybavenia rádiového spojenia vo všetkých diaľničných a železničných tuneloch SR.V rámci komplexného rádiového spojenia budujeme rádio-dispečerské pracoviská. Naše systémy využívajú zložky HaZZ, RZP, PZ, MP, SSUD, NDS, ŽSR. V rámci komplexnej rekonštrukcie, výmeny a doplnenia rádiovej technológie a technológií GSM/LTE sme pracovali na projektoch:

Zoznam referenčných stavieb komplexného systému rádiového spojenia dodaných spoločnosťou Lucom Technologies s.r.o. :

LUCOM TECHNOLOGIES, S.R.O. Rádiokomunikačné technológie
LUCOM TECHNOLOGIES, S.R.O. Rádiokomunikačné technológie
LUCOM TECHNOLOGIES, S.R.O. Rádiokomunikačné technológie