LUCOM Technologies, s.r.o.

Rádiokomunikačné technológie

Komplexné zabezpečenie vývoja, výroby a dodania rádiokomunikačných systémov pre tunelové stavby.