Komunikačné systémy tunelov

Vývoj, projekcia a realizácia rádiokomunikačných systémov pre pokrytie vnútorných priestorov
(tunelové rúry a spojovacie chodby, …).

Komunikačné systémy tunelov

Komunikačné systémy tunelov