Fonické rádiové siete

Projekcia a realizácia rádiových sietí pre hlasovú komunikáciu s pokrytím rozsiahlych území rádiovým signálom. Realizácia digitálnych hlasových sietí Mototrbo.