Vozidlové rádiostanice

Vozidlové rádiostanice rada GM

MOTOROLA GM140 – VHF 136-174 MHz
typ: MDM25KHC9AA1

MOTOROLA GM340 – VHF 136-174 MHz
typ: MDM25KHC9AN1

MOTOROLA GM640 -
typ: MDM25KHC9CK1

MOTOROLA GM160 – VHF 136-174
typ: MDM25KHF9AA5

MOTOROLA GM360 – VHF 136-174 MHz
typ: MDM25KHF9AN5

MOTOROLA GM380 – VHF 136-174 MHz
typ: MDM25KHN9AN8

FUNKCIE
Monitor
DTMF kóder (mikrofón s klávesnicou)
Sken
X-Pand (hlasová kompresia)
Presmerovanie hovoru
VOX (vysielanie ovládané hlasom)
Kanály v pamäti
Núdzový režim
Programovateľný výkon
Signalizácia Select 5
Možnosť dátových prenosov
Núdzové volanie
Stavové volanie (status)
Rozhranie PROIS
Záznam hlasu
Stlmenie autorádia