Vozidlové rádiostanice

Vozidolvé rádiostanice Motorola

MOTOROLA CM340 – MB 66-88 MHz
typ: MDM50FNC9AN2

MOTOROLA CM140 – VHF 146-174 MHz
typ: MDM50KNC9AA2

MOTOROLA CM340 – VHF 146-174 MHz
typ: MDM50KNC9AN2

MOTOROLA CM160 – VHF 146 – 174 MHz
typ: MDM50KNF9AA2

MOTOROLA CM360 – VHF 146 – 174 MHz
typ: MDM50KNF9AN2

MOTOROLA CM360 – VHF 66 – 88 MHz
typ: MDM50KNF9AN2

FUNKCIE

Monitor
DTMF kóder (mikrofón s klávesnicou)
Sken
X-Pand (hlasová kompresia)
Presmerovanie hovoru
VOX (vysielanie ovládané hlasom)
Kanály v pamäti
Núdzový režim
Programovateľný výkon
Signalizácia Select 5
Možnosť dátových prenosov
Selektívna voľba PL a MDC-12
Signalizácia Quickcall II
Stlmenie autorádia