Lucom.sk

Lucom

Naša firma pôsobí v dvoch základných oblastiach rádiových technológií:

  • Prvou oblasťou je návrh, vývoj, výroba a dodávka telemetrických systémov používaných v rôznych odvetviach. Naše zariadenia sú využívané v priemyselných aplikáciách, kde je potrebné diaľkove riadenie procesov pomocou  rádiového  signálu z riadiaceho pracoviska (dispečingu) na  vzdialené podstanice (koncové body PLC). Telemetrické systém sú využívané v energetike, tepelnom hospodárstve, vodnom hospodárstve a podobne. Zabezpečenie komunikácie je možné realizovať pomocou rôznych druhov spojení: bod- multibod, retranslačné stanice a pod. Systém je dodávaný komplexne od návrhu až po samotnú realizáciu (na kľúč)

  • Druhou oblasťou je  budovanie hlasových rádiokomunikačných sieti postavených na zariadeniach Motorola, MOTOTRBO a špeciálne tunelové rádiokomunikačné systémy od návrhu až po samotnú realizáciu. Siete zabezpečujú pokrytie diaľničných úsekov rádiovým signálom, pokrytie vnútorných priestorov rádiovým signálom – diaľničné a železničné tunely. V uvedených aplikáciách sa využíva koherentné šírenie rádiového signálu, ktoré zabezpečuje nerušené  vjazdy do tunela, prechody  retranslačnými  stanicami (zamedzuje sa  hvizdom v rádiovej komunikácii).

V rámci komplexného rádiového spojenia budujeme  rádio-dispečerské pracoviská.  Naše systémy využívajú zložky HaZZ, RZP, PZ, MP, SSUD, NDS, ŽSR …