Telemetrické systémy

Vývoj, projekcia, výroba rádiotelemetrických zariadení pre zabezpečenie komunikácie s riadiacim systémom v rôznych oblastiach priemyslu, vodohospodárstva, energetiky a pod.