Projekcia

Spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu rádiových sietí pre telemetriu                               a hlasovú komunikáciu podľa požiadaviek zákazníkov.

 Vypracovanie dokumentácie pre Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky pre vydanie povolenia na prevádzku rádiovej siete.