Telemetrické siete

RadioCOM

popis
- Frekvenčný rozsah 403 až 470MHz
- Výstupný výkon 10mW až 5W
- Prepínací čas RX/TX 12 msec
- Bargraf rádiového signálu RSSI
- Rádiova rýchlosť 1200 až 9600 bits/sec
- Sériové rozhranie RS232 a RS485
- Transparent broadcast mod, peer to peer
- Addressed mod, multipoint a point to point
- Repeater mod do 20 skokov
- Zabezpečenie prenosu CRC16
- Konfiguračný softvér pod Windows
- Diaľková konfigurácia celej siete
- Analíza spektra príjmaných signálov na PC

DataMOTO

popis
- Frekvenčný rozsah 146 -148MHz, 403 – 470MHz
- Výstupný výkon 500mW až 25W
- Prepínací čas RX/TX 150 msec
- Bargraf rádiového signálu RSSI
- Rádiova rýchlosť 1200 – 2400 bits/sec
- Sériové rozhranie RS232 a RS485
- Transparent broadcast mod, peer to peer
- Addressed mod, multipoint a point to point
- Repeater mod do 20 skokov
- Zabezpečenie prenosu CRC16
- Konfiguračný softvér pod Windows
- Diaľková konfigurácia celej siete

DataLINK

popis
- Frekvenčný rozsah 433 až 434 MHz
- Výstupný výkon -8 dBm až +10 dBm ( 10mW )
- Počet kanálov 10
- Rádiova rýchlosť 9600, 19200, 38400 bits/sec
- Sériové rozhranie RS232 a RS485
- Transparent mod, peer to peer, repeater
- Možnosť retranslacie
- Konfiguračný softvér pod Windows
- Napájacie napätie 13,8V