Ručné rádiostanice

Ručné rádiostanice rada GP

MOTOROLA GP140 – VHF 136-174 MHz
typ: MDH25KDC9AA3

MOTOROLA GP320 – VHF 136 – 174 MHz
typ: MDH25KDC9AN0

MOTOROLA GP340 – VHF136-174
typ: MDH25KDC9AN3

MOTOROLA GP360 – VHF 136-174
typ: MDH25KDF9AN5

MOTOROLA GP380 – VHF 136-174
typ: MDH25KDH9AN6

MOTOROLA GP340 – UHF 403-474
typ: MDH25RDC9AN3

MOTOROLA GP344 – VHF 136 – 174 MHz
typ: MDH38KDC9AN3

MOTOROLA GP388 – VHF 136 – 174 MHz
typ: MDH38KDH9AN6
FUNKCIE
- Blokovanie obsadeného signálu
- Dočasné odstránenie kanálu
- Sken
- X-Pand (hlasová kompresia)
- Presmerovanie hovoru
- VOX (vysielanie ovládané hlasom)
- Núdzový režim
- Programovateľný výkon
- Signalizácia Select 5
- Núdzové volanie