Činnosť firmy

Činnosť firmy LUCOM Technologies, s.r.o. je zameraná najmä na oblasť rádiokomunikačných technológií a ich aplikáciu v priemyselných podmienkach.

Hlavné oblasti pôsobenia LUCOM Technologies, s.r.o. sú

  • predaj a dodávka komponentov rádiokomunikačných zariadení (telemetrické modemy, MOTOROLA, ANDREW, KATHREIN, CTE, a pod.)
  • vývoj a dodávka rádiových priemyselných modemov v oblasti vodného a tepelného hospodárstva,
  • vývoj a dodávku softvérového vybavenia pre diaľkový zber údajov a ovládanie procesov,
  • vývoj a dodávka rádiokomunikačných systémov pre pokrytie rozsiahlych území,
  • návrh, projekcia a dodávka rádiokomunikačných systémov pre vnútorné pokrytie priestorov (tunelové aplikácie).
  • rádiové systémy diaľkového riadenia pre vodárenské objekty (kanalizačné systémy, vodojemy,..) na území celého Slovenska
  • spravovanie rádiových systémov inštalovaných na vodných dielach na území celého Slovenska,
  • vybudovanie rádiotelemetrických dispečingov v rámci celého Slovenska
  • vybudovanie kompletného rádiového systému pre Mestské polície
  • ,

V roku 2009 LUCOM Technologies, s.r.o. realizovala kompletnú dodávku rádiových systémov pre tunel Bôrik  a priľahlú diaľničnú sústavu.

V tomto období dodávame a spravujeme rozsiahle siete rádiovej komunikácie v počte 972 bodov

Spoločnosť sa podieľala tiež na realizácii špeciálnych dodávok služieb – rekonštrukcia a dodávka rádiových systémov leteckej záchrannej služby.

Spoločnosť historicky nadväzuje na niekoľkoročné skúsenosti, počas ktorých prešla rôznymi štrukturálnymi zmenami (zmeny organizačnej štruktúry a zmeny právnej formy).

Od marca 2009 je LUCOM Technologies, s.r.o. držiteľom certifikátu ISO 9001